Arnarvatnsheiði Syðri - Fish Partner - Silungsveiði

Arnarvatnsheiði

Vötnin á Arnarvatnsheiði

Í vötnunum á Arnarvatnsheiði er bæði urriði og bleikja og sömu tegundir má finna í ám og lækjum. Almennt er stærð bleikjunnar í vötnunum 1 – 3 pund en urriðinn er 2 – 5 pund. Silungurinn á heiðinni þykir afbragðs matfiskur enda nóg æti fyrir hann.

Eftirfarandi vötn og ár tilheyra veiðisvæðinu. Refsveina ofan Stóralóns, Arnarvatn litla, Arfavötnin tvö, Ólafsvatn,Veiðitjörn, Leggjabrjótstjarnir, Mordísarvatn, Krummavatn, Jónsvatn, Krókavatn, Núpatjörn, Þorgeirsvatn, Þorvaldsvötn, Hlíðarvatn, Þórhallarlón, Strípalón, Hávaðavötn, Gilsbakkaá, Úlfsvatn,Úlfsvatnsá, Grunnuvötn, Syðra-Kvíslavatn, Gunnarssonavatn, Djúpalón, Álftavötn, Kaldalón og Nautavatn.

Eins og sést á þessari upptlaningu er um marga mögulega veiðistaði að ræða þegar farið er á Arnarvatnsheiði, hér að neðan eru frekari upplýsingar um vötnin og veiðisvæðið.

Hér verður aðeins stiklað á stóru um þau vötn sem vinsælust eru til veiða á veiðisvæðinu

Úlfsvatn

Úlfsvatn er stærst vatna á svæðinu, reyndar annað stærsta vatn á heiðinni allri á eftir Arnarvatni Stóra, það er 39,50 ha. og meðal dýpi er um 2,50 m. og mesta dýpi 3,50m. Í vatninu er bæði urriði og bleikja, lengi vel var bleikjan ráðandi enda skilyrði til hrygningar mun hagstæðari henni en urriðanum. Upp úr 1980 var því gripið til þess ráðs að veiða í smáriðin net nokkuð magn af smábleikju jafnframt því var veiddur urriði til hrognatöku. Mikið magn urriðaseiða var síða flutt aftur á heiðina og sleppt í nokkur vötn, en þó aðallega í Úlfsvatn. Á næstu árum jókst hlutfall urriða í stangveiðinni, veiðimönnum til mikillar ánægju, nú hefur náttúran tekið við hvort sem um er að kenna (þakka) inngripi eða breyttu árferði, hlutfall urriða hefur aukist í öllum vötnum þó sérlega í Úlfsvatni.

Í vatninu eru nokkrir hólmar, mikið varp var í þessum hólmum áður fyrr, en það hefur spillst mikið á undanförnum áratugum, sérstaklega vegna minks og einnig vegna ágangs veiðimanna sem telja að betur veiðist úr hólmum en frá landi. Öll umferð í hólmunum á varptíma getur orðið til þess að fuglar afræki hreiður sín og egna þessa er okkur einn kostur nauðugur að banna allar ferðir í hólmana frá upphafi veiðitíma (breytilegur) til 15. júlí.

Veiðistaðir

Mest er veitt við suðurbakka vatnsins, út á töngum, ástæða þess er aðallega sú að vegur að vatninu liggur að veiðihúsum sunnan vatns og þar dvelja flestir. Þetta þýðir samt ekki að verr veiðist annarsstaðar, síður en svo það á við um nánast öll vötn á heiðinni að allstaðar er von um veiði . Mest er veitt á maðk og spún en hlutfall flugveiðinnar er alltaf að aukast.

Ekki eru til neinar ábyggilegar tölur um heildarveiði í vatninu en trúlega er um að ræða um 2500 fiska,  meðal þungi gæti verið un tvö pund, þannig að úr vatninu er verið að veiða eitthvað um  2,5 tonn. Stærstu fiskar sem veiðiverði er kunnugt um úr Úlfsvatni eru 9 punda bleikja og 13 punda urriði. Það skal þó tekið fram að ekki er vitað um alla veiði. Stundum vill það henda að vatnið gruggist þegar vindasamt er en ætíð er hægt að veiða með því að færa sig þeim megin sem vindur stendur á vatnið en langoftast er tær rönd meið landi í skjólinu. Að lokum er rétta að vara menn við að á Úlfsvarni getur orðið kröpp alda og er þeir sem nota báta við veiðar beðnir að hafa það í huga, enginn á að fara á vatnið í bát án þess að vera með björgunarvesti, slíkt er óábyrg hegðun og verður ekki liðin.

Arnarvatn Litla og tengd vötn

Arnarvatn er það vatn sem kemur næst Úlfsvatni hvað veiðiálag snertir, það er tæpir tólf hektarar að stærð það er mjög gott veiðivatn, í því er vænn og góður fiskur.

Arnarvatn Litla tilheyrir því vatnakerfi sem fellur í Norðlingafljót og er í miðri keðju vatna sem annarsvegar eiga upptök í Ólafsvatni og hinsvegar í Leggjabrjótstjörnum.

Ólafsvatn er lítið og grunnt vatn 0,75 ha, þar er lítil veiði og hefur farið minnkandi samhliða lækkandi vatnsstöðu undanfarin ár. Orsök þessarar þróunar er eflaust hve lítið hefur snjóað á heiðinni undanfarna vetur.

Úr Ólafsvatni rennur lítinn lækur Ólafsvatnslækur niður í Efra Arfavatn sem er frekar lítið vatn en afbragðs veiðivatn sérstaklega á flugu, einn besti veiðistaður þar er frá áberandi tanga sem gengur útí vatnið að vestanverðu.

Úr Efra Arfavatni rennur síðan lækur í smá flúðum niður í Neðra Arfavatn (stundum kallað syðra) þessi lækur heitir Arfavatnslækur og í honum má oft fá fisk. Arfavötnin eru samtals 5,25 ha og er neðra vatnið mun stærra, þar er og oftast mjög góð veiði. Stuttur stokkur (lækur) rennur síðan úr því í Arnarvatn Litla, hann ber einnig nafnið Arfavatnslækur.

Framundan þeim læk er einn besti veiðistaður í Arnarvatni Litla og þar á bakkanum stendur veiðihúsið við Arnarvatn litla

Leggbrjótstjarnir

Efsta tjörnin er S-S-V við Hvannamó ,þar eru tvær tjarnir sem er stutt á milli, báðar grunnar en þó má fá þar sæmilega veiði mest bleikju. Neðan við vestari og stærri tjörnina liggur gamla þjóðleiðin norður um Hvannamó og er farið yfir lækinn sem rennur í þá þriðju á tjarnar bakkanum, heitir hann Leggjabrjótur (orð að sönnu) Leggjabrjótur rennur síðan í neðstu tjörnina sem er lík hinum tveim hvað veiði snertir, en úr henni er síðan stuttur stokkur yfir í Veiðitjörn.

Veiðitjörn og umhverfi hennar er einn fallegasti staður á veiðisvæðinu, þar er yfirleitt afbragðs veiði, vænn fiskur bæði bleikja og urriði. Fiskurinn í Veiðitjörn getur þó verið mishittur, en þegar hann gefur sig er veiðin góð. Undanfarin sumur hefur botngróður verið til trafala sérstaklega síðsumars.

Úr Veiðitjörn rennur lækur Veiðitjarnarlækur, niður í Neðra Arfavatn austanvert, margir hafa veitt vel í þeim læk þótt ekki sé hann vatnsmikill.

Jónsvatn er sunnan við Arnarvatn Litla og er 3,00 ha ekkert rennur í það og þar er einungis bleikja, smá lækur rennur stundum í leysingum ofan í efsta lóníð í Refsveinunni.

Úr Arnarvatni Litla rennur Refsveina frekar lítil en falleg á sem á leiði sinni niður í Norðlingafljót fer í gegnum þrjú lón og niður í Stóralón, á allri þeirri leið er góð veiðivon sérstaklega þar sem rennur í lónin en einnig eru veiðistaðir í ánni sjálfri.

Stóralón er frekar grunnt og allt vætt í vöðlum það er 6 ha að stærð með einum litlum hólma. Þar er sérstaklega vinsælt að veiða á flugu, í vatninu er mikill og vænn fiskur bæði bleikja og urriði. 14 punda urriði hefur veiðst í Stóralóni fyrir nokkrum árum reyndar í net, þá er bleikjan yfirleitt einnig væn þar. Úr Stóralóni rennur Refsveina áfram í litla tjörn og síðan í Norðlingafljót.

Eitt vatn til viðbótar á afrennsli í Arnarvatn Litla það er Krummavatn N-A við Álftakrók.

Krummavatn er1,50 ha að stærð og verður að teljast frekar grunnt, en þrátt fyrir það er það afbragðs veiðivatn, frá því fellur Krummavatnslækur í austurenda Arnarvatns Litla

Önnur vötn sem fellur úr í Norðlingafljót eru Núpatjörn við Álftakróksskála, grunnt vatn með samgang við fljótið um lítinn læk, Núpatjörn af sumum nefnd Núpavatn er 1,75 ha . Ekki veiðist mikið þar núorðið en áður fyrr var þar nokkur veiði og fiskurinn talinn einkar góður til átu.

Þá má nefna Krókavatn, það er 2,50 ha að stærð með einum hólma. Krókavatn hefur ætíð verið talið gott veiðivatn með bæði urriða og bleikju, þar er fallegt umhverfi en mætti lagfæra slóða sem liggur að vatninu.

Þá eru upptalin þau vötn sem vinsælust eru og úr fellur í Norðlingafljót.

Mordísarvatn og Gunnarssonavatn.

Mordísarvatn er um margt sérstakt, þar er ekkert afrennsli og ekkert rennur í það annað en leysingavatn.Mordísarvatn var mælt um 1980 þá 6,25 ha, en í dag er það mun minna að flatarmáli vegna snjóleysis undanfarinna ára, en það er annað sem enn er óbreytt að það er dýpst allra vatna á svæðinu um 30 m þar sem dýpst er. Ekki er nema bleikja í því og ágæt til átu og væn. Oft veiðist ágætlega á stöng þar og best hefur gefist að nota spún toby eða íslandsspún.

Annað vatn sem hefur misst úrrennsli sit vegna lítillar úrkomu er Gunnarssonarvatn. Það er 14,25 ha að stærð allt djúpt og malar eða grjót botn að mestu. Þar var lítið veitt um margra ára skeið vegna þjóðsögu um loðsilung, en í vatninu er vel ætur fiskur bæði bleikja og urriði, það má þó nefna að í gegnum tíðina hefur verið óvenju mikið um samgróninga í kviðarhol fiskanna í vantinnu, umfram það sem gerist í flestum hinna vatnana.

Ýmis vötn mætti nefna sem eru sunnar og austar á heiðinni en þau eru í litlu sambandi við slóðakerfi á heiðinni og auk þess fisklítil og bera takmarkaða veiði, má í þeim flokki nefna Álftavötn, Djúpalón, Nafnlausutjarnir og Nautavatn sem er sunnan Norðlingafljóts N-A af Reykjavatni.

Hlíðarvatn

Hlíðarvatn er 6,25 ha að stærð um tveggja m meðal dýpi, andstætt mörgum öðrum vötnum er nokkuð þéttur botn þannig að það gruggast minna í roki en flest hinna. Fram til þessa hefur vondur og langur vegur haldið aftur af mönnum að fara þangað til veiða, en þó hefur það verið nokkuð stundað. Nú er hinsvegar hægt að fara gamla slóð sem hefur verið lagfærð lítilsháttar og er þá farinn sami slóði og að efra Arfavatni, síðan er farið norðan þess og yfir Ólafsvatnslækinn á rennu, eftir það er slóðin greinileg og fær öllum jeppum. Í Hlíðarvatni er bæði bleikja og urriði og þar er oftast mjög góð veiði, margir sem hafa komið þangað einu sinni, hafa helst vilja fara þangað í hverri veiðiferð eftir það og með bættum samgöngum eiga vonandi fleiri eftir að taka ástfóstri við þetta skemmtilega vatn.

Úr Hlíðarvatni rennur Lónalækur, en hann er samkvæmt samningi við Húnvetninga ekki partur af veiðisvæðinu og ekki heldur lónin sem hann fer um á leið sinni niður í Hávaðavatn sem er hinsvegar okkar megin.

Hávaðavatn

Hávaðavatn er rétt ofan við leitarmannaskálann við Úlfsvatn, og er slóði frá skálanum að vatninu, það er meðal djúpt og bæði bleikja og urriði í því. Veiði er góð í vatninu enda fiskvegir til beggja átta , eins og áður er sagt fellur Lónalækur í það að austan en úr fellur Gilsbakkaá niður í Úlfsvatn, í henni veiðist oft vel.

Hlíðavatn og sú vatna keðjann öll fellur sem sagt í Úlfsvatn og tilheyrir því nyrðra vatnasviði heiðarinnar sem ekki fellur til Norðlingafljóts.

Úr Úlfsvatni fellur Úlfsvatnsá niður í Grunnuvötn, neðsti hluti hennar er raunar stokkur og heitir Grunnuvatnastokkur (stokkar).

Grunnuvötn

Grunnuvötn eru tvö nánast aðskilin vötn og eru samtals 13,75 ha, grunn eins og nafnið bendir til, en þó allgóð veiðivötn,  mest veiðist þó á stöng í og framundan stokknum. Þar eru bæði bleikja og urriði eins og í þessu vatnakerfi öllu uppí Hlíðarvatn. Úr Grunnuvötnum fellur Lambá og er hún ekki partur a veiðisvæðinu

Syðra Kvíslavatn

Syðra Kvíslavatn er norður af Gunnuvötnunum 3,50 ha að stærð þar er fiskur en ekki mikið veitt.

Sunnar á heiðinni eru nokkur vötn sem hafa lítið verið nýtt vegna þess að erfitt er að komast að þeim á ökutækjum, má þar nefna Þorgeirsvatn 5,25 ha bleikjuvatn, þorgeirstjörn 2,50 smá bleikja og Þorvaldsvötn, tvö vötn aðskilin með mjóu sundi alls 4,75 ha. Þar er bæði bleikja og urriði.

Veiðihús

5 veiðihús eru á svæðinu.

Úlfsvatnsskáli – 90m2 skáli. Hægt er að bóka allan skálan eða svefnpokapláss. Gistiaðstaða fyrir 20manns. Bóka gistingu
Í forsölu er aðeins hægt að bóka allt húsið.

8 manna veiðihúsið við Úlfsvatn – 25m2 hús. Aðeins hægt að bóka allt húsið. Gistiaðstaða fyrir 8 manns. Bóka gistingu

4 manna veiðihúsið við Úlfsvatn – 15m2 hús. Aðeins hægt að bóka allt húsið. Gistiaðstaða fyrir 4 manns. Bóka gistingu

Álftakrókur – 110m2. Hægt er að bóka allan skálan eða svefnpokapláss. Gistiaðstaða fyrir 30 manns. Bóka gistingu.
í forsölu er aðeins hægt að bóka allt húsið.

Veiðihús við Arnarvatn litla – 24m2. Aðeins hægt að bóka allt húsið. Gistiaðstaða fyrir 8 manns. Bóka gistingu.

Reglur

 • ATH. Stranglega er bannað að vera með skotvopn á veiðisvæðinu.
 • Leyfilegt agn er fluga, spúnn, maðkur og önnur beita. Að undanskyldu Refsveinu og Stóra lóni þar sem aðeins fluguveiði og veiði/sleppa er leyft.
 • Í Refsveinu og Stóra Lóni má aðeins veiða á flugu og skal öllum fiski sleppt.
 • Akið ekki utan merktra eða troðinna slóða
 • Takið allt rusl (sorp) með til byggða og gangið vel um tjaldstæði og vatnsbakka
 • Óheimilt er að nota önnur veiðitæki en veiðistöng
 • Bannað er að skilja stangir eftir á vatnsbakka (letingja)
 • Að öðru leyti er vísað til laga um lax- og silungsveiði
 • Veiðimönnum ber að bera veiðileyfi á sér við veiðar og sýna það veiðiverði óski hann þess
 • Varist að styggja afréttarfénað að óþörfu
 • Séu hundar með í för skal hafa þá í bandi, lausir hundar verða ekki liðnir
 • Þá er rétt að benda á að vötn á veiðisvæði veiðifélagsins eru ekki ætluð til iðkunar vatnasports. Með því er átt við sjóþotur og báta með stærri mótorum en 10 hp.
 • Veiðileyfi eru bundin við mánaðardaga og skiptast ekki milli daga.
 • Aðeins eru seldir heilir dagar.

 

Fjarlægð frá Reykjavík:

150 km

Veiðitímabil:

15.júní - 31. ágúst

Meðalstærð:

1-5 pund

Fjöldi stanga:

Leyfilegt agn:

Fluga, Spún, Beita

Veiðibúnaður:

Bestu flugurnar:

Húsnæði:

Aðgengi:

4x4

Veiðileyfi

Öll verð miðast við eina stöng

15 Jún
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

15.Jún - 16.Jún

16 Jún
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

16.Jún - 17.Jún

17 Jún
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

17.Jún - 18.Jún

18 Jún
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

18.Jún - 19.Jún

19 Jún
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

19.Jún - 20.Jún

20 Jún
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

20.Jún - 21.Jún

21 Jún
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

21.Jún - 22.Jún

22 Jún
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

22.Jún - 23.Jún

23 Jún
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

23.Jún - 24.Jún

24 Jún
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

24.Jún - 25.Jún

25 Jún
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

25.Jún - 26.Jún

26 Jún
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

26.Jún - 27.Jún

27 Jún
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

27.Jún - 28.Jún

28 Jún
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

28.Jún - 29.Jún

29 Jún
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

29.Jún - 30.Jún

30 Jún
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

30.Jún - 01.Jún

01 Júl
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

01.Júl - 02.Júl

02 Júl
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

02.Júl - 03.Júl

03 Júl
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

03.Júl - 04.Júl

04 Júl
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

04.Júl - 05.Júl

05 Júl
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

05.Júl - 06.Júl

06 Júl
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

06.Júl - 07.Júl

07 Júl
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

07.Júl - 08.Júl

08 Júl
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

08.Júl - 09.Júl

09 Júl
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

09.Júl - 10.Júl

10 Júl
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

10.Júl - 11.Júl

11 Júl
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

11.Júl - 12.Júl

12 Júl
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

12.Júl - 13.Júl

13 Júl
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

13.Júl - 14.Júl

14 Júl
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

14.Júl - 15.Júl

15 Júl
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

15.Júl - 16.Júl

16 Júl
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

16.Júl - 17.Júl

17 Júl
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

17.Júl - 18.Júl

18 Júl
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

18.Júl - 19.Júl

19 Júl
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

19.Júl - 20.Júl

20 Júl
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

20.Júl - 21.Júl

21 Júl
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

21.Júl - 22.Júl

22 Júl
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

22.Júl - 23.Júl

23 Júl
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

23.Júl - 24.Júl

24 Júl
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

24.Júl - 25.Júl

25 Júl
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

25.Júl - 26.Júl

26 Júl
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

26.Júl - 27.Júl

27 Júl
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

27.Júl - 28.Júl

28 Júl
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

28.Júl - 29.Júl

29 Júl
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

29.Júl - 30.Júl

30 Júl
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

30.Júl - 31.Júl

31 Júl
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

31.Júl - 01.Júl

01 Ágú
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

01.Ágú - 02.Ágú

02 Ágú
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

02.Ágú - 03.Ágú

03 Ágú
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

03.Ágú - 04.Ágú

04 Ágú
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

04.Ágú - 05.Ágú

05 Ágú
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

05.Ágú - 06.Ágú

06 Ágú
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

06.Ágú - 07.Ágú

07 Ágú
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

07.Ágú - 08.Ágú

08 Ágú
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

08.Ágú - 09.Ágú

09 Ágú
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

09.Ágú - 10.Ágú

10 Ágú
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

10.Ágú - 11.Ágú

11 Ágú
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

11.Ágú - 12.Ágú

12 Ágú
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

12.Ágú - 13.Ágú

13 Ágú
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

13.Ágú - 14.Ágú

14 Ágú
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

14.Ágú - 15.Ágú

15 Ágú
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

15.Ágú - 16.Ágú

16 Ágú
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

16.Ágú - 17.Ágú

17 Ágú
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

17.Ágú - 18.Ágú

18 Ágú
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

18.Ágú - 19.Ágú

19 Ágú
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

19.Ágú - 20.Ágú

20 Ágú
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

20.Ágú - 21.Ágú

21 Ágú
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

21.Ágú - 22.Ágú

22 Ágú
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

22.Ágú - 23.Ágú

23 Ágú
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

23.Ágú - 24.Ágú

24 Ágú
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

24.Ágú - 25.Ágú

25 Ágú
Sun

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

25.Ágú - 26.Ágú

26 Ágú
Mán

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

26.Ágú - 27.Ágú

27 Ágú
Þri

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

27.Ágú - 28.Ágú

28 Ágú
Mið

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

28.Ágú - 29.Ágú

29 Ágú
Fim

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

29.Ágú - 30.Ágú

30 Ágú
Fös

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

30.Ágú - 31.Ágú

31 Ágú
Lau

Ótakmörkuð leyfi

10.000 kr.

31.Ágú - 01.Ágú

Put Address Here

Vinsæl veiðisvæði

Arnarvatnsheiðin er eitt gjöfulasta silungsveiði svæði landsins
Sennilega stórbrotnasta svæði Þingvallavatns – Kárastaðir eru við norðanvert Þingvallavatn skammt frá ós Öxará
Arnarvatnsheiðin er eitt gjöfulasta silungsveiði svæði landsins
Sennilega stórbrotnasta svæði Þingvallavatns – Kárastaðir eru við norðanvert Þingvallavatn skammt frá ós Öxará
Villingavatn, eða Tjörnin, lætur ekki mikið yfir sér en geymir þó mikið af urriða sem margir hverjir eru mjög stórir.